Partners

De partners van de Academie voor informele zorg bestaan zijn organisaties die gericht zijn op de sector zorg en welzijn. De aangesloten partnerorganisaties vormen een toegevoegde waarde. Door samen te werken – bijvoorbeeld in de Manifestgroep Informele Zorg – versterken we de sector.

ABC WestSamenwerkend

ABC staat voor de alliantie van Akros, Buurtparticipatie en Combiwel, dé welzijnsorganisatie in Amsterdam West. ABC staat ook voor Actief Burgerschap Centraal.

www.abc-west.nl

CentramSamenwerkend

Clientenbelang AmsterdamSamenwerkend

Cliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denk aan chronisch zieken, ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische aandoening of een lichamelijk of verstandelijke beperking. Zij behartigen de belangen op terreinen zoals zorg en welzijn, toegankelijkheid, onderwijs, vervoer, arbeid en inkomen.

www.clientenbelangamsterdam.nl

CombiwelSamenwerkend

Combiwel voert vele vormen van welzijnswerk uit en neemt daarbij de rol op zich van brede ondersteuner. Daarnaast ontwikkelt Combiwel nieuwe werkvormen, is ondernemer en betrouwbaar samenwerkingspartner.

www.combiwel.nl

De Regenboog GroepSamenwerkend

De Regenboog Groep zet zich in voor mensen met sociale problemen, voor dak- en thuislozen en verslaafden en voor mensen met psychiatrische klachten. Vanuit de inloophuizen zorgen wij voor opvang, hulpverlening, zinvolle dagbesteding en werk. Met behulp van buddy’s en maatjes voorkomen we isolement en ondersteunen wij een actieve deelname aan de maatschappij. Bezoekers, deelnemers en vrijwilligers hebben een belangrijke rol: zij hebben inspraak in de organisatie en werken mee met ondersteuning van professionals.

Meer weten over vrijwilligerswerk bij de Regenboog?

www.deregenboog.org

De Regenboog Groep | Rainbow Buddy SupportSamenwerkend

Buddy’s van Rainbow Buddy Support zijn er voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders. Ze bieden ondersteuning aan mensen met een ernstige ziekte of handicap en aan transgender mannen en vrouwen die in hun nieuwe leven een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Buddy’s zijn er ook voor jongeren die door hun seksuele gevoelens in conflict raken met hun geloof of culturele achtergrond.

www.schorer.nl

De Regenboog Groep | 2 for trustSamenwerkend

De Regenboog Groep | Amsterdamse VriendendienstenSamenwerkend

De Amsterdamse Vriendendiensten zet zich in voor mensen die vanwege psychiatrische problemen weinig in contact komen met andere mensen. Ze organiseren maatjescontact tussen een vrijwilliger en een deelnemer voor minimaal een half jaar.

Meer weten?

www.vriendendiensten.nl

De Regenboog Groep | Back on TrackSamenwerkend

Mensen die net uit een verslavingskliniek komen krijgen vaak nauwelijks persoonlijke begeleiding. Back on Track biedt aan ex-verslaafden, die net uit een kliniek zijn ontslagen, vijf maanden lang ambulante nazorg.

www.deregenboog.org/back-track

De Regenboog Groep | BijdehandSamenwerkend

Bijdehand is een maatjesproject voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar die zich door sociale, financiële en/of etnische oorzaken vaak alleen voelen en/of weinig aansluiting hebben met leeftijdsgenoten. Zij worden voor een half jaar gekoppeld aan een jongere tussen de 18 en 28 jaar. Samen gaan ze leuke dingen ondernemen. In eerste instantie zal dat bij de jongen of het meisje thuis zijn. Als er voldoende vertrouwen is, gaan ze samen de activiteiten die in de buurt aan worden geboden ontdekken. Het maatje neemt afhankelijk van de voorkeur van het kind hem of haar mee naar een buurthuis, de speeltuin, de bibliotheek of iets anders. De bedoeling is dat na een half jaar het kind zelfstandig dezelfde activiteiten blijft ondernemen.

Bezoek onze website

deregenboog.org/bijdehand

De Regenboog Groep | BuddyzorgSamenwerkend

De Regenboog Buddyzorg verzorgt maatjescontacten tussen een dak- of thuisloze en een buddy.
Een dagdeel per week spreken ze samen af om iets zinvols of gezelligs te gaan doen.

Meer weten?

www.deregenboog.org

De Regenboog Groep | BuurtboerderijSamenwerkend

De Regenboog Groep | CLIPSamenwerkend

De Regenboog Groep | InloophuizenSamenwerkend

Vrijwilligers van De Regenboog werken in diverse inloophuizen en gebruikersruimtes voor dak/thuislozen en drugsverslaafden. Daar schenken zij koffie, houden het dagelijkse contact met bezoekers, regelen een warme douche en verzorgen schone kleding voor de bezoekers. Daarnaast helpen de vrijwilligers in de Spuitomruil bij het omruilen van gebruikte spuiten.

Meer weten?

www.deregenboog.org

De Regenboog Groep | MantelzorgondersteuningSamenwerkend

De Regenboog Groep | Op Eigen KrachtSamenwerkend

Op Eigen Kracht is een training, op maat ontwikkeld voor voedselbankklanten met als doel bevorderen van de financiële zelfredzaamheid en vergroten van de eigenwaarde.

www.opeigenkrachttraining.org

De Regenboog Groep | PapermatesSamenwerkend

Steeds meer mensen krijgen problemen met ingewikkelde brieven en formulieren. Of ze raken het overzicht over hun geld kwijt en kunnen niet meer rondkomen. Een ´papermate´ is een maatje bij papieren en geld, een vrijwilliger die thuis helpt de post te ordenen. En die meegaat naar schuldhulpverlening, als dat nodig is.
Door schulden te voorkomen (preventie) of begeleiding naar de schulphulpverlening kunnen mensen met een (lichte) verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel langer zelfstandig blijven wonen (Regenboog Vonk ism MEE).

www.deregenboog.org

De Regenboog Groep | TalentcoachSamenwerkend

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk waarbij je iemand begeleidt die financieel arm is, maar wellicht rijk aan talent? Meld je dan aan bij Talentcoach, het vrijwilligersproject dat professionals koppelt aan mensen die noodgedwongen in de armoede leven. Als Talentcoach ga je op zoek naar iemands kracht, drijfveren en passie. Waar loopt iemand warm voor? Wat moet je doen om dat te bewerkstelligen? Als coach denk je mee over wat iemand leuk vindt en hoe je dat vervolgens in de praktijk kan brengen.

Meer weten? Lees er alles over op de website!

www.talentcoach.nl

De Regenboog Groep | Versterk je netwerkSamenwerkend

Niet voor iedereen is het hebben van een goed sociaal netwerk vanzelfsprekend. Vooral voor mensen met psychische klachten kan het opbouwen en onderhouden van vriendschappelijke contacten moeilijk zijn. Daarom heeft De Regenboog Groep een nieuw project opgezet met een nieuw soort vrijwilliger: de netwerkcoach. Een netwerkcoach helpt een deelnemer om zijn/haar sociale netwerk te vergroten of te herstellen, zodat hij of zij minder eenzaam is. Dat gebeurt aan de hand van een hiervoor speciaal ontwikkeld tien-stappenplan. Ken jij iemand die in dit soort vrijwilligerswerk geïnteresseerd zou kunnen zijn of krijg jij zelf zin om meer over het werk als netwerkcoach te weten?

www.deregenboog.org

De Regenboog Groep | VonkSamenwerkend

Speciaal ter ondersteuning van voedselbank-klanten is in 2007 het maatjesproject VONK van start gegaan.
Een project waarbij een maatje samen met een klant van de voedselbank Amsterdam probeert het dagelijkse leven weer op de rails te krijgen. Ben jij op zoek naar zinvol vrijwilligerswerk of ben je klant van de voedselbank dan nodigen we je van harte uit eens een kijkje te nemen op de site!

www.vonkamsterdam.nl

De Regenboog Groep|HomeserviceSamenwerkend

De Homeservice

Praktische dienstverlening voor en door mensen met een psychische beperking. De vrijwilligers van Homeservice weten uit eigen ervaring wat tegenslag betekent. Zij bieden graag een helpende hand, met hun hulp kan het wonen een stuk aangenamer zijn.

Dagelijkse klussen en diensten

De dienstverleners van Homeservice doen verschillende soorten klussen:

- schilderen en behangen
- boodschappen bij ziekte
- naai- en verstelwerk
- kleine klussen in huis (bv. lamp ophangen, slot vervangen)
- hulp bij thuisadministratie
- tuinklussen

De coördinatoren van Homeservice zien er op toe dat de klussen op een plezierige en aandachtige manier gebeuren. Klanten van Homeservice betalen een minimum van 2,50 euro per uur.

www.deregenboog.org/homeservice

Don Bosco JonathanSamenwerkend

Don Bosco Jonathan is een vrijwilligersorganisatie vóór en dóór jongeren. De organisatie heeft als belangrijkste doelstelling om het sociaal netwerk van dak- en thuisloze jongeren en (aanstaande) jonge moeders in Amsterdam te versterken.

www.donboscojonathan.nl

Hulplijn Amsterdam (voorheen Sensoor)Samenwerkend

Chat- en telefonische hulpdienst. Mensen die een probleem ervaren of ergens mee zitten en daar om wat voor reden dan ook in hun eigen omgeving niet over kunnen of willen praten, kunnen anoniem en in vertrouwen hun verhaal kwijt bij de Hulplijn Amsterdam (voorheen Sensoor). Wellicht bij u?

Meer weten?

www.hulplijnamsterdam.nl

HumanitasSamenwerkend

Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van de projecten, variërend van het doorbreken van eenzaamheid en van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Die aanpak werkt. Jaarlijks geven ongeveer 300 vrijwilligers de deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

www.humanitas.nl/afdeling/amsterdam

KuriaSamenwerkend

Als thuis niet (meer) kan en het ziekenhuis niet meer hoeft… Stichting Kuria zoekt buddy’s voor kankerpatiënten en mensen met hiv/aids.

Meer weten over vrijwilligerswerk bij Kuria?

www.kuria.nl.

Lezen en SchrijvenSamenwerkend

Lucas ZorgtSamenwerkend

MarkantSamenwerkend

Markant, Centrum voor Mantelzorg is het steunpunt voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam voor professionals. Markant biedt mantelzorgers ondersteuning waar dat kan. Ook zet Markant vrijwilligers in zodat de mantelzorger even vrijaf heeft en iets voor zichzelf kan doen. Meer weten over wat Markant voor u kan betekenen?

www.markant.org

Protestantse Diaconie AmsterdamSamenwerkend

De diaconie ondersteunt en initieert allerlei initiatieven en projecten in de stad, gericht op de verbetering van de positie van mensen in knelsituaties, zoals dak- en thuislozen, ongedocumenteerde arbeidsmigranten en vluchtelingen en andere mensen op of onder het bestaansminimum. Daarnaast heeft de diaconie projecten opgezet in enkele stadswijken, gericht op de sociale cohesie tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

www.protestantsamsterdam.nl

School ‘s CoolSamenwerkend

School ‘s Cool begeleidt twaalfjarigen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Zowel leerlingen als ouders krijgen te maken met grote veranderingen. De leerkracht van groep 8 kan dan aan de bel trekken. School’s cool beschikt over mentoren die brugklassers op een verstandige manier ondersteunen bij deze stap.

Meer weten?

www.schoolscool.nl

Stichting MentorschapSamenwerkend

Welkom bij Stichting Mentorschap Noordwest-Holland,de onafhankelijke Stichting die zorgt voor opleiding en
begeleiding van vrijwillige mentoren en bemiddeling bij aanvraag van het mentorschap.

Wij streven er naar om voor de betrokkene de meest geschikte mentor te vinden en te zorgen dat deze opgeleid en begeleid wordt.

lees meer op:

www.stichtingmentorschap.nl

Stichting Roze BuddyzorgSamenwerkend

Stichting Roze Buddyzorg Amsterdam is er voor de roze doelgroep (homosexuele mannen, lesbische vrouwen, bisexuelen en transgenders, afgekort HLBT), die tijdelijk wat hulp nodig hebben.

www.rozebuddyzorg.nl

Amsterdams Buurvrouwen ContactDeelnemend

Amsterdamse DaklozenkrantDeelnemend

ArkinDeelnemend

ATKBDeelnemend

Bangsa JawaDeelnemend

Casa MigranteDeelnemend

De Regenboog Groep | HulpverleningDeelnemend

Hulp zonder bureaucratie. De Regenboog Groep biedt hulp aan dak- en thuislozen, druggebruikers en mensen met psychische problemen. Ook bieden we steun aan familie, vrienden en mantelzorgers van deze groepen.

www.deregenboog.org/hulpverlening

DorasDeelnemend

Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Soms loopt u ineens tegen een praktisch probleem aan. Of heeft u vraag. Bij Doras kunt u daarvoor gratis aankloppen.

doras.doras.nl/2498341-home

ExodusDeelnemend

Gilde AmsterdamDeelnemend

Het Rode KruisDeelnemend

HVO-QueridoDeelnemend

HVO-Querido ondersteunt mensen met een psychiatrische beperking of met sociaal-economische problemen in hun streven om zelf – opnieuw – de regie over hun eigen leven te krijgen. In onze zorg en ondersteuning gaan we uit van de wensen en mogelijkheden van deze mensen. Met een gezamenlijke inspanning kunnen zij weer actief in de samenleving meedoen.

www.hvoquerido.nl

KezbanDeelnemend

Vanaf haar oprichting is Stichting Kezban benaderd door allochtone slachtoffers van huiselijk geweld met vragen om hulp of advies. De stichting is geen hulpverlenende instelling, maar tracht door haar adviezen een brug te slaan tussen hulpvragers en de reguliere hulpverlening. Wij kunnen gebruik maken van een klein netwerk van vrijwillige contactpersonen, die (potentiële) slachtoffers ondersteunen, doorverwijzen en zo nodig begeleiden. Zij spreken de taal van de hulpvragers en zijn in staat snel het vertrouwen te winnen. Ook hulpverleners hebben soms behoefte aan specifiek advies of interventie, waarvoor zij contact met ons opnemen.

Omdat Stichting Kezban een organisatie van vrijwilligers is, is de stichting soms niet direct telefonisch bereikbaar. Wilt u contact met ons, mail dan uw vraag naar info@st-kezban.nl of kijk op de website.

www.st-kezban.nl

Leger des HeilsDeelnemend

Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam is een professionele organisatie met een laagdrempelig, gevarieerd en samenhangend aanbod van hulp en zorg, waarbij de wensen en behoeften van onze cliënten uitgangspunt zijn. Hierbij is de deskundigheid, gedrevenheid, vasthoudendheid en het respect van onze medewerkers en vrijwilligers van cruciaal belang.

www.legerdesheils.nl

PhiladelphiaDeelnemend

RecoginDeelnemend

SolidDeelnemend

Stichting HudsonhofDeelnemend

Stichting TalentcoachDeelnemend

Talentcoach verbindt twee werelden in een stad met elkaar. Deze ontmoeting stimuleert persoonlijke groei, vergroot het aanwezige talent en is vooral een verrijkende ervaring. Overtuigd dat elk individu talenten en kracht bezit, is de wereld van inmiddels honderden mensen ingrijpend verbeterd. Talentcoach werft, selecteert en traint hoogopgeleide professionals en koppelt hen als coach aan een kwetsbare stadsgenoot.

www.talentcoach.nl

Stichting WelkomDeelnemend

Stichting WELKOM heeft in de Stadionbuurt in Amsterdam-Zuid een plek gecreëerd die wel de huiskamer van de buurt wordt genoemd. Het is een ontmoetingsplek voor buurtbewoners, waarvan velen door allerlei oorzaken buiten de arbeidsmarkt zijn terecht gekomen. De kunst is om hen samen actiever en weerbaarder te maken.

Tea42Deelnemend

Mensen met een beperking gaan niet graag alleen naar een soos, film of voetbalwedstrijd. Veel mensen met een verstandelijke beperking zouden best wat hulp willen hebben bij het leggen van contacten. Voor veel mensen met een chronische ziekte, lichamelijke beperking of lichte verstandelijke beperking is alleen uitgaan een heel gedoe. In deze gevallen kan een maatje uitkomst brengen en helpen de eenzaamheid te doorbreken. tea42 organiseert maatjes voor jonge mensen met een beperking in de leeftijdscategorie van 17 tot 35 jaar en doen dit op zorgvuldige wijze.

tea42 is een activiteit van Markant, Centrum voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen. Markant heeft veel ervaring met het leggen van één-op-één contacten tussen vrijwilligers en mensen met een beperking. Meer weten over vrijwilligerswerk bij Markant?

www.tea42.nl

Umut en AmalDeelnemend

Voedselbank AmsterdamDeelnemend

Zielhuis uitvaartDeelnemend

Zielhuis Uitvaart ondersteunt een persoonlijke uitvaart, inspireert over uitvaarten en staat daarmee stil bij het leven. Omdat het leven altijd voelbaar en zichtbaar mag zijn in een afscheid.

www.zielhuis-uitvaart.nl

RCOAKFondsen

Algemene Hulpdienst BuitenveldertPartner VA Zuid

Heeft u hulp nodig? Kunt u niet meer alles zelf doen door ziekte, handicap of uw leeftijd? Of wilt u juist hulp geven en vindt u het leuk om contact te hebben met mensen? Dan is de Algemene Hulpdienst Buitenveldert misschien iets voor u.

Www.hulpdienstbuitenveldert.nl

AmstaPartner VA Zuid

De zorgaanbieder in Amsterdam voor ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en iedere andere Amsterdammer die behoefte heeft aan een steuntje in de rug. Amsta ondersteunt mensen die aan het kortste eind dreigen te trekken, zonder de regie over iemands leven over te nemen. Bij onze ondersteuning wordt uitgegaan van iemands mogelijkheden en niet van de beperkingen.

www.amsta.nl

Amsterdam CaresPartner VA Zuid

Amsterdam Cares is een vrijwilligersorganisatie gestart op initiatief van Amsterdamse young professionals die graag iets terug wilden doen voor hun stad. Geïnspireerd door het Amerikaanse Hands on Network heeft Nederland Cares zich als eerste in Nederland volledig gespecialiseerd in flexibel vrijwilligen. Daarmee heeft de stichting een hands on netwerk gecreëerd van professionals die zich gezamenlijk inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving.

www.amsterdamcares.nl

DWIPartner VA Zuid

Gemeente Amsterdam, Dienst Werk en Inkomen. De Gemeente Amsterdam wil dat iedereen die kan werken aan het werk gaat. De Dienst Werk en Inkomen kan Amsterdammers hierbij waar nodig ondersteunen.

www.amsterdam.nl/werk-inkomen

DynamoPartner VA Zuid

Dynamo vindt het belangrijk dat alle bewoners kunnen meedoen in hun omgeving. Dynamo stimuleert en ondersteunt bewoners om actief deel te nemen aan de samenleving. Zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Dynamo stimuleert mensen hun capaciteiten en talenten te ontdekken en eventuele problemen zelf op te lossen en brengt buurtbewoners met elkaar in contact. De kern van het werk is empowerment, dus mensen de kans geven zich te ontwikkelen.

www.dynamo-amsterdam.nl

MarkantPartner VA Zuid

Markant is het centrum voor mantelzorgers in Amsterdam en Diemen. Markant heeft veel ervaring met het leggen van één-op-één contacten tussen vrijwilligers en mensen met een beperking.

Meer weten over vrijwilligerswerk bij Markant?

www.markant.org

OdensehuisPartner VA Zuid

Mensen met dementie zijn normale mensen, actief in de samenleving, maar met een beperking. Het Odensehuis geeft mensen met dementie een plek en een stem. Mensen met dementie en mensen met geheugenklachten zijn de hele dag welkom in het Odensehuis in Amsterdam. Alleen of samen met hun partner, familie of vrienden. U kunt zich inzetten voor andere mensen met dementie door hen op weg te helpen met uw kennis en ervaringen.

www.odensehuis.nl

Puur ZuidPartner VA Zuid

PuurZuid zet zich in voor elke inwoner van Amsterdam Zuid die vragen heeft op het gebied van wonen, zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. PuurZuid is actief op een breed terrein: van hulp bij het invullen van formulieren tot volledige verzorging in een wooncentrum of complexe zorg thuis.

www.puurzuid.nl

SoozPartner VA Zuid

SOOZ ondersteunt groepen die de leefbaarheid van hun woonomgeving willen verbeteren. Ook organiseert SOOZ activiteiten om buurtbewoners actief bij hun leefomgeving en medebewoners te betrekken. Door mensen bijeen te brengen, bijvoorbeeld tijdens schouwen, buurtoverleggen en natuurprojecten, wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid en het verbinden van bewoners en daarmee het vergroten van de sociale samenhang.

www.soozamsterdam.nl

Stichting LaluzPartner VA Zuid

Stichting laluz brengt enthousiaste young professionals en bevlogen ideële organisaties met elkaar in contact. Young professionals die vrijwillig hun kennis en expertise willen inzetten tijdens of naast hun professionele carrière. Ideële organisaties die staan te springen om een professionaliseringsslag te maken of een kennishiaat op te vullen. Daarnaast ontwikkelt en organiseert laluz programma’s voor het bedrijfsleven op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

www.stichtinglaluz.nl

Stichting Wijkopbouw Centrum BuitenveldertPartner VA Zuid

Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert

www.wocbuitenveldert.nl

Wijkcentrum CeintuurPartner VA Zuid

Wijkcentrum Ceintuur is een onafhankelijke stichting met een bestuur bestaande uit actieve buurtbewoners. Iedereen kan terecht bij Wijkcentrum Ceintuur met ideeën, initiatieven, klachten en suggesties voor en over de buurt. Samen wordt gekeken naar creatieve oplossingen, naar wegen om buren te betrekken en wordt de basis gelegd voor samenwerking. Het Wijkcentrum is er voor iedereen die betrokken is bij de buurt.

www.wijkcentrumceintuur.nl

BonjoProjectpartner

CABOProjectpartner

CABO is een organisatie die zich inzet voor het optimaal maatschappelijk meedoen van oudere migranten in Amsterdam. CABO onderhoudt contacten met diverse zelforganisaties van migranten en werkt nauw samen met de verschillende dienstverlenende organisaties. Zo vervult CABO een belangrijke brugfunctie tussen dienstverlening voor ouderen en de nog vaak moeilijk bereikbare groep van oudere migranten.

Meer weten?

www.caboamsterdam.nl

De OmslagProjectpartner

Stichting De Omslag is een onafhankelijke, ideële project- en netwerkorganisatie voor vraagstukken op het gebied van activering en arbeid.

www.deomslag.nl

Hogeschool van AmsterdamProjectpartner

Landelijk Steunpunt Thuis AdministratieProjectpartner

Met de bedoeling om de samenwerking van de welzijnsorganisaties (MO groep), ouderenbonden (ANBO, PCOB en UnieKBO) en kennisinstituten (NIBUD, Stimulansz en Movisie) te versterken en meer aan schuldpreventie te doen.

www.steunpuntthuisadministratie.nl/‎

MEE Amstel en ZaanProjectpartner

Gewoon meedoen, ook als u een beperking heeft of chronisch ziek bent. Soms heeft u daar ondersteuning bij nodig. MEE biedt informatie, advies en ondersteuning op maat. Samen kijken wij wat u nodig heeft, zodat u zelf weer verder kunt.

www.meeaz.nl

MentrumProjectpartner

Sigra & aangesloten organisatiesProjectpartner

SIGRA is het samenwerkingsverband van organisaties en formele netwerken in de gezondheidszorg en welzijn in de regio Groot Amsterdam.

www.sigra.nl

Stichting Eropaf!Projectpartner

Stichting Eropaf! is een kleine slagvaardige organisatie die de professionele oriëntatie op de leefwereld van burgers en het opereren in de frontlinies van de samenleving wil stimuleren.

www.eropaf.org

Stichting laluzProjectpartner

matching ideals

www.stichtinglaluz.nl

VenZoProjectpartner

Stichting Vrijwilligers en ZO, kortweg Venzo, is het ontwikkeling en ondersteuningspunt voor vrijwilligerswerk in Amsterdam Zuidoost.

www.vrijwilligersenzo.nl

Vrijwilligers Centrale AmsterdamProjectpartner

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam heeft ruim 1500 vacatures bij diverse vrijwilligersorganisaties. Zoek hier naar een passende vacature en stuur direct een reactie naar de betreffende organisatie! Of plaats een oproep waarop organisaties kunnen reageren. Interesse in vrijwilligerswerk? Neem een kijkje in de vacaturebank op de website van de vrijwilligerscentrale of meld je aan voor een oriëntatiebijeenkomst.

www.vca.nu