de kracht van informeel

De Academie voor Informele zorg (AVIZ) gaat voor een paradigmashift: informele zorg verdient naast formele zorg een gelijkwaardige plaats in deze stad.

Contact

Bel, mail of tweet ons.
t: (020) 320 55 79
e: info@academievoorinformelezorg.nl
t: @A_InformeleZorg

Lees meer

Partners

Partnerorganisaties zijn de toegevoegde waarde voor de Academie voor informele zorg; zij leveren kennis en kunde bij (netwerk)bijeenkomsten.

Lees meer