Visie: informele zorg, formeel geregeld

Er zijn in Amsterdam zeer veel organisaties, van uiteenlopende signatuur, die met behulp van vrijwilligers informele zorg bieden en ondersteuning bieden aan mensen in kwetsbare situaties.

Convenant informele zorg
Kuria en de Regenboog zijn al langere tijd actief om de samenwerking binnen de informele zorg te versterken. In eerste instantie gebeurde dit vanuit een Convenant informele zorg, van waaruit de Vrijwilligersacademie is opgericht: een gezamenlijk initiatief om vrijwilligers goed toe te rusten en de opgebouwde expertise tussen de organisaties wordt gedeeld.

Vrijwilligersacademie
In de afgelopen jaren is de Vrijwilligersacademie uitgegroeid tot een spil en katalysator voor gezamenlijk initiatieven die ten doel hebben de kwaliteit van informele zorg en de ondersteuning aan kwetsbare groepen te versterken.

In 2011 heeft dit geleid tot een gemeenschappelijk ‘manifest’ van tien organisaties die in Amsterdam actief zijn op het snijvlak van vrijwilligerswerk, informele zorg en participatie. Deze organisaties hebben in vervolg daarop hun samenwerking verdiept en er zijn meer organisaties aangesloten. Hun streven is meer en betere ondersteuning voor Amsterdammers in kwetsbare situaties, in samenwerking met een stevig regisserende gemeente. De weerslag hiervan is te vinden in verschillende documenten van wat is gaan heten ‘de Manifestgroep’.

Vraag en aanbod bij elkaar brengen
Sommige mensen hebben een te klein, onvoldoende functionerend, of zelfs non-existent informeel netwerk. Anderen, of soms diezelfde mensen, willen langs informele weg meer betekenen voor hun stadgenoten. Zo is er een vraag en is er een aanbod. Misschien de belangrijkste taak van de organisaties die de informele zorg ondersteunen, is vraag en aanbod bij elkaar brengen. De Manifestgroep ziet tal van kansen om de informele zorg nieuwe stimulansen te geven.

Meer maatschappelijke erkenning
Achtergrond van het manifest is dat Amsterdam nog méér dan voorheen, een beroep gaat doen op informele zorg (mantelzorg en ondersteuning door vrijwilligers). Omdat de groei van de zorgvraag en de financiële situatie de noodzaak hiertoe vergroten. Maar ook, of beter: juist, omdat maatschappelijk het belang van informele verbintenissen weer meer erkenning krijgt.

Ons levensgeluk en onze gezondheid hangen in hoge mate af van onze informele verbintenissen, van familie en gezin, via buren, vrienden, collega’s, tot wat we noemen het middenveld. Een waarschijnlijk bescheidener bijdrage aan ons geluk en onze gezondheid hebben de formele diensten, de diensten die tot ons komen via de markt en het aanbod van non-profitorganisaties. Zo bezien is informele zorg minstens zo belangrijk als formele zorg.