Trendrapport Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is een stabiele en belangrijke basis voor de sociale cohesie in onze stad. Dit willen we behouden, versterken en koesteren. Om dat goed te doen willen we aandacht leggen op de belangrijkste trends; dit zijn de agendapunten voor iedereen die zich bezig houdt met beleid en praktijk van vrijwilligerswerk in Amsterdam.

Download hier het trendrapport

Samenvatting

Vrijwilligerswerk is een stabiele en belangrijke basis voor de sociale cohesie in onze stad. Dit willen we behouden, versterken en koesteren. Om dat goed te doen willen we aandacht leggen op de belangrijkste trends; dit zijn de agendapunten voor iedereen die zich bezig houdt met beleid en praktijk van vrijwilligerswerk in Amsterdam.

Het aantal vrijwilligers in Amsterdam lijkt stabiel. De verwachtingen zijn groot. Vrijwilligers komen steeds ingewikkelder situaties tegen. Vrijwilligers en organisaties moeten hiervoor toegerust zijn. Het ondersteunen is een vak en belangrijke voorwaarden voor duurzame vrijwillige inzet. Een investering die zichzelf terugverdient.

Amsterdam wil graag dat mensen zich inzetten voor hun buurt en voor elkaar. Samenwerking met en ondersteuning van informele partijen is soms moeilijk voor elkaar te krijgen. Er zit een gat tussen stedelijk beleid en de initiatieven in inzet in de buurt. Vrijwilligersorganisaties kunnen een brug bouwen om overheen te lopen.

Dat geldt ook voor de samenwerking in de praktijk. Zolang vrijwilligers worden gezien als gratis krachten in de hiërarchie van formele organisaties, zal die samenwerking niet tot stand komen. De uitdaging is om te laten zien wat de kracht en impact kan zijn van vrijwilligers en wederzijds wantrouwen weg te nemen.

Duurzaam werven van vrijwilligers is maatwerk. Vrijwilligerswerk biedt kansen voor mensen in kwetsbare posities, om weer mee te kunnen doen. We zullen aandacht moeten geven aan vraagstukken over competenties en diversiteit. Een investering in maatwerk en randvoorwaarden opent een groot potentieel aan waardevolle vrijwilligers in Amsterdam.

Versobering van de investeringen op vrijwilligerswerk en mantelzorg passen niet bij de ambitie van Amsterdam voor een stevige sociale basis. Intenties en voorgesteld beleid zijn niet met elkaar in lijn. Als je wilt investeren in de mensen die zich vrijwillige inzetten voor deze stad, moet dat ook met middelen, want het gaat niet vanzelf. Er is vakmanschap en maatwerk nodig. En dat is goedkoop maar niet gratis.