Stukken Manifestgroep

Het netwerk van infromele zorgorganisaties heeft gewerkt aan een richtlijn, die bij voorkeur moet leiden tot snelle resultaten.

In het manifest van september 2011 staan zeven hoofdlijnen.

Samengevat:

  • Samen met de gemeente werken aan betere informele zorg;
  • Kwaliteit vergroten door meer onderlinge samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties, en meer samenwerking van vrijwilligersorganisaties met organisaties voor professionele hulp;
  • Kwetsbare Amsterdammers nog meer helpen, door met bestaande middelen nog meer te doen;
  • Samen met de gemeente voorsorteren op veranderingen in de vraag en op nieuwe beleidsontwikkelingen, inclusief de enorme bezuinigingen die de stad te verstouwen krijgt;
  • Meer regie door de cliënt;
  • Meer samenhang tussen participatiebeleid, en beleid voor vrijwillige zorg en mantelzorg;
  • Al dan niet samen met welzijnsinstellingen, meer vrijwilligers werven.

Er is een uitgebreid rapport geschreven waar alle voorstellen verder zijn uitgewerkt. Het rapport in PDF vindt u hier .

De tekst van het manifest .