Partners

De onderstaande elf organisaties maakten deel uit van de Manifestgroep. Gesprekken vonden plaats met andere organisaties die belangstelling hebben getoond deel te nemen in de groep.

 • CABO, Wendela Gronthoud
 • Cliëntenbelang Amsterdam, Ad Warnar
 • De Omslag, Corine van de Burgt
 • De Regenbooggroep, Hans Wijnands
 • Gilde Amsterdam, Annemarie Bevers
 • Kuria, Corry van Tol
 • Leger des Heils Amsterdam, Koos Koelewijn
 • Markant, Karin de Roo
 • Protestantse Diaconie, Paul van Oosten
 • Sensoor Amsterdam, Ed Theunen
 • Vrijwilligersacademie, directeur: Karin Hanekroot

Daarbij hebben de volgende organisaties steun betuigd: zij zijn geen lid maar steunen het initiatief en boodschap van de leden van de Manifestgroep:

 • HVO-Querido
 • Doras
 • Humanitas
 • Het Rode Kruis
 • Sipi
 • School’s Cool
 • Stichting Prisma
 • Eigen Kracht Centrale regio Amsterdam
 • Platform Mantelzorg Amsterdam
 • Don Bosco Jonathan