Informele zorg minstens zo belangrijk als formele zorg.

Er is reden tot bezorgdheid. Vrijwilligers worden gezien als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid.

Filantropische fondsen op hun beurt worden geacht bij te dragen om gaten in overheidsbudgetten te dichten. Paradigmashift in zorg en welzijn is noodzaak en staat voor de deur.

Golf van idealisme

Het ‘Particulier maatschappelijk initiatief’, oorspronkelijk, autonoom, oer-Nederlands, zoekt een vorm, lokaal, regionaal en landelijk. Een vorm die zichtbaar is, waar maatschappelijke initiatieven elkaar tegenkomen en van elkaar leren. Een vorm die ook voor overheden en marktpartijen zichtbaar en herkenbaar is.

Organisaties die actief zijn op het gebied van informele zorg, presenteerde eind september 2011 een gezamenlijk manifest. Sindsdien noemen zij het verband waarin zij samenwerken de Manifestgroep. Inmiddels zijn dit elf organisaties. Het Manifest wil uiting geven aan een hoopgevende ontwikkeling in Nederland.

Trendrapport Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is een stabiele en belangrijke basis voor de sociale cohesie in onze stad. Dit willen we behouden, versterken en koesteren. Om dat goed te doen willen we aandacht leggen op de belangrijkste trends.

Lees meer

Visie: informele zorg, formeel geregeld

Meer en betere ondersteuning van kwetsbare Amsterdammers organiseren. Dat is een van de doelstellingen van de Manifestgroep Informele Zorg, waarin 11 organisaties een vuist maken voor de versterking van de informele zorg. Door onderling ervaringen en expertise uit te wisselen. En door aan te dringen op een samenwerking met een gemeente als stevige regisseur.

Lees meer


Stukken Manifestgroep

In het verleden heeft een Manifestgroep heeft heel bewust pragmatisch gewerkt, aan het positioneren van informele zorg. Hier een terugblik. voorkeur resultaten die al tijdens de looptijd van de opdracht tot realisatie konden komen.

Lees meer

Partners

De Manifestgroep Amsterdam bestond uit 11 organisaties, die actief zijn op het gebied van informele zorg.

Lees meer