Informele zorg minstens zo belangrijk als formele zorg.

Er is reden tot bezorgdheid. Vrijwilligers worden gezien als onbetaalde arbeidsreserve voor een bezuinigende overheid.

Filantropische fondsen op hun beurt worden geacht bij te dragen om gaten in overheidsbudgetten te dichten. Paradigmashift in zorg en welzijn is noodzaak en staat voor de deur.

Golf van idealisme

Het ‘Particulier maatschappelijk initiatief’, oorspronkelijk, autonoom, oer-Nederlands, zoekt een vorm, lokaal, regionaal en landelijk. Een vorm die zichtbaar is, waar maatschappelijke initiatieven elkaar tegenkomen en van elkaar leren. Een vorm die ook voor overheden en marktpartijen zichtbaar en herkenbaar is.

Organisaties die actief zijn op het gebied van informele zorg, presenteerde eind september 2011 een gezamenlijk manifest. Sindsdien noemen zij het verband waarin zij samenwerken de Manifestgroep. Inmiddels zijn dit elf organisaties. Het Manifest wil uiting geven aan een hoopgevende ontwikkeling in Nederland.

Visie: informele zorg, formeel geregeld

Meer en betere ondersteuning van kwetsbare Amsterdammers organiseren. Dat is een van de doelstellingen van de Manifestgroep Informele Zorg, waarin 11 organisaties een vuist maken voor de versterking van de informele zorg. Door onderling ervaringen en expertise uit te wisselen. En door aan te dringen op een samenwerking met een gemeente als stevige regisseur.

Lees meer

Zorg kan niet zonder vrijwilligers

De gemeente heeft de mond vol van de rol van vrijwilligers in de gezondheidszorg, maar in de praktijk is het beleid gericht op professionals. Dat moet veranderen vinden Karin Hanekroot, Karin de Roo en Hans Wijnands. Namens de Manifestgroep Informele Zorg is er een brief gestuurd en geplaatst in Het Parool van 8 april 2014.

Lees meer


Stukken Manifestgroep

De Manifestgroep heeft heel bewust pragmatisch gewerkt, en zich gericht op concrete, direct uitvoerbare resultaten. Bij voorkeur resultaten die al tijdens de looptijd van de opdracht tot realisatie konden komen.

Lees meer

Partners

De Manifestgroep Amsterdam bestaat uit inmiddels 11 organisaties, die actief zijn op het gebied van informele zorg.

Lees meer