Stigmatisering

Stigma, zoals het label ‘verward persoon,’ sluit mensen uit en reduceert ze tot stereotypen.

Het doorbreken van stigma begint met erkenning en begrip, met luisteren naar de verhalen en het afleren van vooroordelen. Het vereist een houdingsverandering en het betrekken van ervaringsdeskundigen bij beleidsvorming om te streven naar een inclusieve samenleving waarin iedereen gehoord en gezien wordt voor wie ze zijn.

In deze masterclasses tref je prachtige inzichten en gesprekken hierover.

  • Masterclass | Is het de schuld van de drinker, met Emma Louise Mendez Correa, 15 december 2022. Lees hier het verslag (2022)
  • Masterclass Recht op een abnormaal perspectief, met Karlijn Roex op 15 juni 2022. Lees hier het verslag (2022)