Projectresultaten

Leren van de resultaten van projecten

De Vrijwilligersacademie heeft met haar grote netwerk van partnerorganisaties vanaf het begin een belangrijke rol gehad in het initiëren en uitvoeren van projecten. Door projectmatig te werken kon er ruimte worden gemaakt om kennis, werkwijzen, ideeën en trainingen te ontwikkelen en uit te proberen.

We onderzoeken voortdurend hoe we vanuit de informele zorg met verschillende partijen samen kunnen werken. Daarbij leren we van wat wel werkt en ook van wat niet werkt. Hier delen projectresultaten, conclusies en bevindingen.

  • werven van jongeren
  • samenwerking met bedrijven
  • stadsdorpen in Amsterdam
  • buurtacademies: VA Zuid
  • van dippen naar dimmen, een handreiking voor het samenspel tussen formele en informele krachten in Zuidoost
  • Onderzoek effect van een op een informele zorg

Nieuw

  • Ik ben niet de uitzondering: training en campagne tegen stigmatisering in armoede.