Masterclasses

Ingrediënten: experts en dialoog

Voor die mensen die willen meepraten en denken over wat vrijwilligerswerk in zorg en welzijn betekent – voor hen persoonlijk en voor de samenleving – investeert de Vrijwilligersacademie in het organiseren van masterclasses met als doel elkaar te inspireren en van elkaar te leren.

In 2012 introduceerde de Vrijwilligersacademie masterclasses. Geen colleges maar vraaggesprekken met een deskundige en inspirerende gast. Vrijwilligers en betrokkenen uit het veld kunnen vanuit hun alledaagse ervaring kritische vragen stellen. Samen onderzoeken we hoe we de informele zorg vorm willen geven, hoe we met uitdagingen omgaan en hoe we de cliënt het beste kunnen ondersteunen. De gast wordt door de interviewer samen met de mensen in de zaal geïnterviewd.

Doorbouwen op kennis van experts

We zijn trots op de masters die aan een inmiddels indrukwekkende reeks masterclasses hebben meegewerkt. Masters uit verschillende disciplines, zodat we kennis verzamelen uit verschillende invalshoeken, die we verbinden en verdiepen. Met lectoren aan de Hogeschool van Amsterdam, Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam en vooral veel mensen die met de voeten in de klei staan en weten hoe theorie in de praktijk werkt. Dat leverde altijd interessante en boeiende gesprekken en inzichten op, voor alle deelnemers.

Lees of kijk mee

Voor iedereen die er om welke reden dan ook niet bij kon zijn, maken we verslagen en die zetten we online. De verzameling wordt nog steeds uitgebreid. Zo was je er toch een beetje bij, en denk je mee op de belangrijkste thema’s in de informele zorg.

Vanaf 2018 publiceren we ook video impressies van masterclasses, met daarin de samenvatting en belangrijkste lessen.

2022

In de eerste helft van 2022 programmeren we een serie van 6 masterclasses vanuit het thema ‘bronnen van kennis.’

2021

2020

2019

2018 verslag:

2017 oplossen in de praktijk

2016 nieuwe denkkaders

2015 samenspel van formele en informele zorg

2014 ontmoeting en meedoen

2013 de kracht van verbinding

2012