Linken

Ervaringsdeskundige is meerwaarde voor professional, mens in armoede en samenleving

Ervaringsdeskundigen een meerwaarde laten zijn voor degene die in armoede leeft en voor betrokken hulp- en dienstverleners. Die missie hebben Martin Stam en Astrid Philips.

Pleit Nivel pleit voor getrainde maatjes?

Een op de twee Nederlanders heeft moeite om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg. Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen.

Wat is jouw verhaal?

Museum Catharijneconvent verzamelt voor het project Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen verhalen over de zorg voor onze naasten. Lees verhalen onder andere over: maatjes, Voedselbank, mantelzorg en vrijwilligers.

Waar kun je terecht voor zorg en ondersteuning door de gemeente Amsterdam?

Overzicht van de activiteiten en mogelijke ondersteuning geboden door de gemeente Amsterdam. Het gaat onder meer om de WMO helpdesk, het Sociaal Loket, Wijkzorg e.d.