Kracht van vrijwilligers

Wijsheid in handelen

In masterclass met Albert Jan Kruiter (Instituut publieke waarden) kwamen we tot de conclusie dat vrijwilligers een geweldige positie hebben: om met kritische vragen en handelen het verschil te maken.

Kennis, trainingen en praktijk beïnvloeden elkaar voortdurend. De kennis van vrijwilligers zit in handelen. Kennis uit onderzoek en theorie is niet onbelangrijk. Wat ontbreekt is de wijsheid uit handelen, praktische kennis, kennis uit de praktijk. Veel mensen (professionals, beleidsmakers) zijn gewend om te werken met regels en aannames. Door deze zonder oordeel te bevragen (‘Waar staat dat?’, ‘Wie zegt dat?’) blijkt er soms veel meer ruimte te zijn dan je van te voren denkt.

Vrijwilligers kunnen dit!

Dat is iets waar binnen de academie al jaren mee en aan werkt. Reflectie op je eigen handelen en ervaringen is het hart van de trainingen. De essentie is niet alleen dat het gaat om vanuit ‘onzeker weten’ te handelen en te vragen (dat kun je leren!). Conclusie is ook dat je dat goed kunt doen vanuit een autonome positie. Albert Jan Kruiter benadrukte: vrijwilligers hebben die positie! Blijf in je kracht staan, en handel volgens (je eigen) principes en vuistregels.

in gesprek over de kracht van vrijwilligers

Veel ontmoetingen hebben op de kracht van informeel plaats gevonden. We hebben de verslagen (en video’s) die gemaakt zijn van de gesprekken met bekende en minder bekende masters hieronder bij elkaar gebracht.
Niet allen over kennis, houding en positie, maar ook over relationeel werken en juist handelen, ook als het ingewikkeld is. Maak kennis met het belang van de ‘tussenruimte’ en de filosofie van ‘inter-esse’.

Lees meer over de kracht van vrijwilligers!