Informatie en inspiratie

Aan de Academie voor Informele zorg zijn mensen verbonden met een enorm netwerk. Niet alles wat we tegenkomen houdt direct verband met een van de projecten. Vaak delen we wat we tegenkomen via Twitter. Informatie via sociale media is per definitie vluchtig. Soms is het prettig om terug te kunnen kijken, of je blik veld te verbreden, zonder voortdurend alle berichten te moeten volgen.

Om deze informatie minder vluchtig te maken laten we een selectie hier landen. Een groeisectie voor alles wat we interessant vinden voor de informele zorg in Amsterdam. We hebben geen selectiecriteria of format, wie de schoen past trekke hem aan.

Wel hebben we een indeling gemaakt in

  • kijken : video’s en film via youtube of andere kanalen. Sprekers of animaties, waarbij het beeld een toegevoegde waarde heeft.
  • lezen : onderzoek, artikelen en boeken. Publicaties in dienst van de informele zorg.
  • links: links naar informatie of websites waarvan we denken dat ze iets toe te voegen hebben.

Mocht je iets zien dat écht thuishoort bij kennis delen via de Academie voor Informele Zorg; laat het ons weten via info@academievoorinformelezorg.nl