Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om ervaringskennis in te zetten op specifieke gebieden om anderen te helpen. Deze expertise kan zich ontwikkelen op diverse terreinen, zoals psychiatrie, armoede, migratie, en duurzaamheid. Het vereist specifieke handelingskennis, wederkerigheid, persoonlijke groei en de vaardigheid om deze kennis constructief te gebruiken zonder het eigen verhaal op anderen te projecteren.

Ervaringsdeskundigen kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Er zijn veel kansen en ontwikkelingen rond de waarde van ervaringsdeskundigheid. Dichtbij de leefwereld slaan ervaringsdeskundige vrijwilligers een brug.

Kijk de animatie en leer uit de verslagen.

Animatie: de meerwaarde van ervaringsdeskundige vrijwilliger?

https://youtu.be/4FjYEdmWvOk?feature=shared

Ervaringsdeskundigheid volgens cursisten

Anno 2024 is ervaringsdeskundigheid is nog volop in ontwikkeling daarom is het belangrijk steeds weer samen te kijken waar hebben we het nou toch over. Deze afbeelding is een verslag van ons gesprek bij de eerste bijeenkomst op 2 februari 2024 van de TOED.

Met welke woorden of ideeën beschrijf jij wat ervaringskennis of ervaringsdeskundigheid is? Welke woorden raken bij jou een snaar? Waar vind je herkenning of juist helemaal niet? en kun je uitleggen waarom? Ook jouw stem en blik is nodig als aanvulling om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van dat wat wij ervaringsdeskundigheid noemen en hoe het kan helpen mensenlevens te veranderen.

Ervaringsdeskundigheid in masterclasses