Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundigheid is het vermogen om ervaringskennis in te zetten op specifieke gebieden om anderen te helpen. Deze expertise kan zich ontwikkelen op diverse terreinen, zoals psychiatrie, armoede, migratie, en duurzaamheid. Het vereist specifieke handelingskennis, wederkerigheid, persoonlijke groei en de vaardigheid om deze kennis constructief te gebruiken zonder het eigen verhaal op anderen te projecteren.

Ervaringsdeskundigen kunnen een cruciale rol spelen in het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Er zijn veel kansen en ontwikkelingen rond de waarde van ervaringsdeskundigheid. Dichtbij de leefwereld slaan ervaringsdeskundige vrijwilligers een brug.

Kijk de animatie en leer uit de verslagen.

Animatie: de meerwaarde van ervaringsdeskundige vrijwilliger?

https://youtu.be/4FjYEdmWvOk?feature=shared