Diversiteit

“Ik onderzocht het recht doen aan kennis die niet erkend wordt omdat deze bijvoorbeeld uit een andere cultuur komt. In de Afrikaanse filosofie is veel gesproken traditie. In de academische wereld is kennis echter alleen geldig als het geschreven is.
Renate Schepen, filosoof en trainer in Vrij Nederland.

Onderdeel zijn van een gemeenschap

Ubuntu, een kernbegrip in Afrikaanse filosofie, benadrukt het collectieve en gemeenschappelijke aspect van het mens-zijn. In deze filosofie worden individuen gewaardeerd als deel van een grotere gemeenschap, waarin diversiteit een rol speelt. Diversiteit wordt pas echt betekenisvol wanneer het gaat om ontmoetingen binnen een gemeenschap, waarbij het van essentieel belang is om overeenkomsten te erkennen en diepgaande verschillen te waarderen.

diversiteit in vrijwilligerswerk

Hoe kunnen we deze benadering toepassen in het vrijwilligerswerk? Het begint met een bescheiden houding, waarbij we beseffen dat verschillen kunnen blijven bestaan zonder dat dit een reden is voor afstand. In onze samenleving wordt vaak de nadruk gelegd op wat je doet, en er is weinig ruimte voor simpelweg ‘zijn’.

De praktijk van het toepassen van Ubuntu en diversiteit kan beginnen met het aangaan van nieuwe ontmoetingen en gesprekken, waarbij we leren van elkaars perspectieven en ervaringen. Het doel is om de waarde van diversiteit te omarmen en te begrijpen dat het onze gemeenschappen verrijkt en versterkt.

Veel ontmoetingen in de academie waren hier een voorbeeld van. Lees hieronder de verslagen.

  • Masterclass Intercultureel Nee zeggen, met Jackie van der Kroft op 28 oktober 2022: lees hier het verslag