Resultaten van innovatie

De Vrijwilligersacademie Amsterdam organiseert masterclasses om inspiratie, kennis en ervaring te delen. We nodigen mensen, ervaringsdeskundigen en experts, vrijwilligers en beroepskrachten uit op een bepaald gebied en gaan met hen in gesprek.

Recht doen aan alle bronnen van kennis

In de masterclasses worden er verschillende masters uitgenodigd. Trainer en filosoof Renate Schepen begeleid al jaren de gesprekken.

“Ik onderzocht het recht doen aan kennis die niet erkend wordt omdat deze bijvoorbeeld uit een andere cultuur komt. In de Afrikaanse filosofie is veel gesproken traditie. In de academische wereld is kennis echter alleen geldig als het geschreven is.

Het heeft met uitsluiting te maken en het al dan niet erkennen van kennis. Ik merkte dat dit heel erg aansluit bij de ervaring van ervaringsdeskundigen. Die kennis wordt ook niet altijd erkend.”

Overkoepelende thema’s

Terugblik op al die jaren masterclasses leert dat er verschillende overkoepelende thema’s zijn ontstaan die terugkeren. Hier brengen we ze in kaart!


Projectresultaten

Zoals gebruikelijk worden in projecten niet altijd de doelen behaald die je van te voren bedenkt. Maar altijd leren we ervan.

Lees meer

Masterclasses

Met lectoren aan de Hogeschool van Amsterdam, Erasmus Universiteit en Universiteit van Amsterdam en vooral veel mensen die met de voeten in de klei staan en weten hoe theorie in de praktijk werkt.

Lees meer