een bron van kennis

Informele zorg betekent aansluiten bij de leefwereld van mensen. De kennis die daaruit voortkomt is een bijzondere ‘doe’ kennis die je niet uit een boekje leert maar door met elkaar te doen en uit te wisselen.

In de informele zorg is er een schat aan (ervarings)kennis over cruciale onderwerpen zoals armoede, eenzaamheid en uitsluiting. Informele zorg is een praktische leerschool. Door zonder oordeel naast anderen te staan, gebaseerd op gelijkwaardigheid en wederkerigheid, kunnen informele krachten hun belangrijke werk verrichten.

Het kloppende hart van de Vrijwilligersacademie is essentieel: hier wisselen we kennis uit, reflecteren we en gaan we in gesprek. Wat wij ‘masterclasses’ noemen, is hiervoor de ultieme plek.

Recht doen aan alle bronnen van kennis

De Vrijwilligersacademie Amsterdam organiseert masterclasses om inspiratie, kennis en ervaring te delen. We nodigen mensen, ervaringsdeskundigen en experts, vrijwilligers en beroepskrachten uit op een bepaald gebied en gaan met hen in gesprek.

Uit de ontmoeting van ervarings- en praktijkkennis met wetenschappelijk inzichten ontstaan de mooiste gesprekken. Hier tref je wat in de loop der jaren is ontstaan in Masterclasses. In de masterclasses worden er verschillende masters uitgenodigd. Trainer en filosoof Renate Schepen begeleid al jaren de gesprekken.

Belangrijk thema’s

Terugblik op al die jaren masterclasses leert dat er verschillende overkoepelende thema’s zijn die terugkeren. Hier brengen we ze in kaart!

Kracht van vrijwilligers

De houding en positie van vrijwilligers is een bijzondere. Het maakt het mogelijk zonder oordeel de juiste vragen te kunnen stellen. Dat is het unieke aan informele zorg.

Lees meer

Informele zorg

Wat is dat nu eigenlijk? Is informeel alles wat je als vrijwilliger doet of gaat het om meer dan betaald of niet betaald. Wat ons betreft dat laatste.

Lees meer


Armoede

In tijden waarin de armoede lijkt te groeien wordt vrijwillige steun bijna noodzakelijk. Vrijwilligers steunen mensen in de meest ingewikkelde situaties. Onmisbaar.

Lees meer

Diversiteit

Om te ontsnappen uit zwart-wit denken en een inclusieve stad te creëren waar ook de meest kwetsbaren een plek hebben, begint de verandering heel dichtbij. Taal speelt een cruciale rol in dit proces, ook als het een andere of lichaamstaal is.

Lees meer


Stigmatisering

Stigma is een krachtige en schadelijke kracht die mensen die als ‘anders’ worden beschouwd, marginaliseert en isoleert.

Lees meer

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringsdeskundige vrijwilligers hebben een extra ‘antenne’; zij maken contact vanuit doorleefde ervaring. Een ervaringsdeskundige vrijwilliger telt voor twee.

Lees meer


Eenzaamheid

De behoefte aan menselijk contact inherent aan ons als mensen. Vrijwilligers voorzien in sociale contacten (voor lichte gesprekken en gedeelde interesses), en helpen bij gewone, dagelijkse interacties, zoals buren en marktbezoeken.

Lees meer

Projectresultaten

We onderzoeken voortdurend hoe we vanuit de informele zorg met verschillende partijen samen kunnen werken. Daarbij leren we van wat wel werkt en ook van wat niet werkt.

Lees meer


Kijken

Hier delen we mooie, informatieve, interessante video’s op de thema’s van informele zorg. Een groeiende afdeling van de Academie voor Informele Zorg.

Lees meer

Luisteren

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter in Nederland. De Vrijwilligersacademie organiseerde een serie podcasts, over armoede en informele zorg.

Lees meer


Lezen

Artikelen en ander leesvoer op de thema’s en ontwikkelingen van informele zorg.

Lees meer