Meerwaarde voor de stad Amsterdam

De Academie voor Informele zorg (AVIZ) staat in dienst van iedereen die betrokken is bij het verbeteren van de zorg in Amsterdam en laat zien hoe formele en informele zorg complementair (kunnen) zijn.

Academie voor Informele Zorg

Veel mensen en organisaties zetten zich in voor versterking van informele zorg, als begeleider, ondersteuner, opleider, belangenbehartiger, beleidsmakers of vernieuwer. Vanuit de Academie voor Informele Zorg gaan we daarom de komende jaren werken voor Amsterdamse zorgvrijwilligers en hun organisaties, groot en klein. Dat doen we door:

  • de weg te wijzen
  • kennis te delen
  • te vernieuwen
  • het veld te versterken

Deskundigheidsbevordering voor beroepskrachten

Trainingen speciaal voor mensen die vrijwilligers begeleiden of ondersteunen vindt u hier , op de website van de vrijwilligersacademie. Onder Trainingen kunt u eenvoudig via de filter voor beroepskrachten het aanbod aan deskundigheidsbevordering vinden.

  • @A_InformeleZorg RT @Kansfonds: De vooroordelen over dak- en thuislozen zijn niet mis. En ze kloppen voor geen meter. "Iedereen kan in de opvang terechtkome…
  • @VAZuid RT @markant020: Houd bij een mogelijke tweede coronagolf meer rekening met mantelzorgers. Deze oproep doet het Sociaal Cultureel Planburea…
  • @VWAcademie RT @LucasMeijs: Coronahulponderzoek: hulpoverschot maar toch nog 1/3e tekort volgens hulpvragers - NOV - Platform Vrijwillige Inzet https:/…
  • @A_InformeleZorg RT @JeroenJongkind: Prachtig interview met Gerri Eickhof: 'Je hebt te maken met mensen die, in hun redeloosheid, overtuigd zijn van hun eig…
  • @VWAcademie RT @VvanEd: #Prideweek, een #festival om te vieren dat je kunt zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. De link met ons vak #ervarin…
  • @VAZuid RT @LouRepetur: De meerwaarde van fysieke ontmoetingsplekken ‘Fysiek contact is noodzakelijk voor lange termijnrelaties. Hartstocht overbre…