Vrijwilligersacademie Amsterdam

De VA neemt de werving en training van vrijwilligers voor veel vormen van vrijwillige inzet in zorg en welzijn op zich. Voor de aangesloten organisaties betekent dit een betere aansluiting tussen de clientvraag en het vrijwilligersaanbod. Ook zijn daardoor vrijwilligers op meer terreinen inzetbaar, worden de wachtlijsten verkort en is de kwaliteit van de zorg verhoogd.

Trainingen

Direct kijken naar het basis, vervolg en verdiepingsaanbod van de Vrijwilligersacademie? Op de website van de Vrijwilligersacademie vind je informatie en inschrijfmogelijkheden.

Via deskundigheidsbevordering wordt de binding tussen vrijwilligers en hun organisatie versterkt.De Vrijwilligersacademie heeft de afgelopen 5 jaar bewezen een belangrijke functie te vervullen. In vijf jaar kreeg de Vrijwilligersacademie:
  • 7500 aanmeldingen
  • van meer dan 5000 Amsterdammers
  • voor 630 trainingen.

Visie op leren

De Vrijwilligersacademie traint vrijwilligers. De academie geeft geen college over kwetsbare doelgroepen. Het doel is niet om aan vrijwilligers kennis over te dragen óver mensen met een beperking. Reflectie is het hart van de Vrijwilligersacademie; vrijwilligers leren bij de Vrijwilligersacademie nadenken over hoe zij willen reageren, welke talenten zij kunnen benutten en wat ze nodig hebben voor goed vrijwilligerschap. Vanuit reflectie is het mogelijk om te bepalen wat ze willen leren, leerdoelen te stellen en kennis en vaardigheden te verwerven.

Trainingsaanbod

Het trainingsaanbod van de Vrijwilligersacademie Amsterdam bestaat uit 4 niveaus: oriëntatie, basis, vervolg en verdieping. Oriëntatiebijeenkomsten zijn gratis en open voor iedereen. Basistrainingen zijn er voor vrijwilligers die zich inzetten in de informele zorg, via één van de partnerorganisaties. Daarna is er voor deze vrijwilligers nog een nascholingsprogramma: specifieke vervolgtrainingen en verdiepingsbijeenkomsten. Een belangrijk onderdeel van alle trainingen en bijeenkomsten voor vrijwilligers is het uitwisselen van ervaringen, het bespreken van dilemma’s en het oefenen van vaardigheden.

Ruilen

De Vrijwilligersacademie biedt meer dan het toerusten van zorgvrijwilligers. Het is een ruilorganisatie. Samen met de partners wordt waarde gecreëerd, waar Amsterdam van kan profiteren. Met deskundigheidsbevordering zorgen de partnerorganisaties goed voor hun zorgvrijwilligers. Zo blijven zij zich thuis voelen in de informele zorg.

Kwaliteit

Vrijwilligersacademie is geen vrijwilligersorganisatie. Er werken professionals die allen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die de academie stelt. De Vrijwilligersacademie is CRKBO geregistreerd. Met de professionele trainers kan de Vrijwilligersacademie toegepaste en kwalitatief goede trainingen en workshops ontwikkelen en uitvoeren. Dit is een garantie die slechts door weinigen gegeven kan worden. Het certificaat van de Vrijwilligersacademie is dan ook wat waard.

Leerdoelen en de praktijk

Leerdoelen worden gesteld aan de hand van wat de vrijwilliger uiteindelijk moet kunnen de leidraad. Het gaat immers om het doen en niet alleen om een theorie te kennen. Competentieprofielen vormen het uitgangspunt voor de trainingen. Er is een overzicht van de trainingen beschikbaar in een productenboek .