Projectresultaten

Leren van de resultaten van projecten

De Vrijwilligersacademie heeft met haar grote netwerk van partnerorganisaties vanaf het begin een belangrijke rol gehad in het initiëren en uitvoeren van projecten. Door projectmatig te werken kon er ruimte worden gemaakt om kennis, werkwijzen, ideeën en trainingen te ontwikkelen en uit te proberen.

Zoals gebruikelijk worden in projecten niet altijd de doelen behaald die je van te voren bedenkt. Maar altijd leren we ervan. Omdat het zo moeilijk is om in de waan van de dag voldoende te delen met alle betrokken partijen in de informele zorg, zullen we hier projectresultaten, conclusies en bevindingen delen.

  • werven van jongeren
  • buurtacademies: VA Zuid
  • samenwerking met bedrijven
  • stadsdorpen in Amsterdam
  • onderzoek naar effect van een-op-een informele zorg
  • van dippen naar dimmen, een handreiking voor het samenspel tussen formele en informele krachten in Zuidoost

Onderzoek!